Saturday, November 04, 2017

951. BIBLE STUDY - பழைய ஏற்பாடு ... 1
*


மத்தேயு 10 : 37

“என்னை விடவும் தன் தந்தையையும் தாயையும் அதிகம் நேசிக்கிறவன் என்னைப் பின்பற்றத்தக்கவனல்ல”.


அனேகமாக இஸ்லாமியர்களுக்கு மிகச் சின்ன வயதிலேயே மதராஸாவில் சொல்லிக் கொடுக்கும் பாடம் இதுதானென்று நினைக்கின்றேன். எல்லா இஸ்லாமியர்களும் இதை ஒரே மாதிரியாகச் சொல்வதை விவாதங்களில் பார்த்திருக்கின்றேன். 

"எங்களைப் பெற்ற தாய் தந்தையரை விட நாங்கள் நபியையே நேசிக்கிறோம்” என்று சொல்வார்கள்.

என்னடா இது … என்று பார்த்தால் இது அப்படியே விவிலியத்தில் அச்சுக் குண்டாக உள்ளது. இங்கே ஏசுவைப் பற்றிச் சொன்னது அங்கே நபிக்காக மாறி விட்டது!  ந்ல்லவேளையாக எங்களுக்கும் சிறு வயதிலேயே இதை மனப்பாடம் செய்து, நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இதைச் சொல் என்று நிர்ப்பந்திக்கவில்லை.


இஸ்லாமிய மதம் அதற்கு முன்பிருந்த கிறித்துவ, யூத, ஜோராஸ்ட்ரியன் மதக் கோட்பாடுகளை உள் வாங்கி ஆரம்பித்து வளர்ந்த மதம் என்பார்கள் வரலாற்றாளர்கள். அதற்கு இது ஒரு சாம்பிள்!

அவிசுவாசிகளுக்கு - அதாவது,  நான் சொல்ல வந்த கருத்து உங்களுக்குப் பிடித்தால் கீழே “ஆமென்”  (அதன் பொருள் -  "அப்படியே ஆகட்டும்”)  என்று பின்னூட்டமிடவும்.


*


8 comments:

வேகநரி said...

ஆமென்.
காபீர்கள் சிறுவயதில் இருந்தே நல்ல வேளைகள் கிடைக்கப்பெறுகிறார்கள்.

G.M Balasubramaniam said...

கிருஷ்ணன் என்னும்பெயரே கிருஸ்து என்றும் ஈசன் என்னும்பெயரே ஜீசஸ் என்றும் மருவியதாகப்படித்த நினைவு கிருஷ்ணனு மொருமேய்ப்பன் கிருஸ்துவும் ஒரு மேய்ப்பர் இப்படி பலௌதாரணங்களைக்காட்டி எல்லாமே ஒன்றின் மூலமென்று சொல்லலாமா

தருமி said...

இப்படியும் சிலர் எழுதுகிறார்கள். என்னைப் பொறுத்தவரை அவை கற்பனைகள். பெயர்களைத் தவிர வேறு என்ன ஒற்றுமை?

PV said...

Dear Sam!

No Amen from me.

There's nothing strange about Mathew 10:37. It is found in all religions. Please read this:
குலம்தரும் செல்வம் தந்திடும் அடியார் படுதுயராயினவெல்லம்,

நிலந்தரஞ்செய்யும் நீள்விசும்பருளும் அருளொடுபெருநிலமளிக்கும்,
வலந்தரும்மற்றுந்தந்திடும் பெற்ற தாயினு மாயினசெய்யும்,
நலந்தருஞ்சொல்லை நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணாவென்னும்நாமம்.

This song is the bed rock on which stands the SriVaishnavam of Tamil Nadu. God is above all and the love of your parents is to be there, but not to the extent to lead you to forget the eminence of God. Our parents are human parents and so, limited in every sense. Their love and yours too are conditional whereas the love of God is unconditional. You're a confirmed atheist: so what? For God your atheism is laughable but very much lovable. He has deployed you to keep men who play the game of God in check. You serve both God and Man with your searing atheism like a spear. If you love your parents blindly like you love your cinema hero and pour pots of milk on his cut-out, or your Tamil writer-cum-hero and go ga-ga over him, such a blind attachment of human love and passion is an obstacle to realise God's love. It blurs your vision and numbs your thinking faculty. You become a child which its rattle is all that is in the world it needs :-)

Hinduism is categorical that as one undertakes the spiritual journey up the hill (remember your Christian in the Pilgrim Progress - like that! It was also a prescribed Text you must have handled as a Prof of English Lit !) one should go on discarding his ''earthly attachments'' of every kind, one by one. Travel light and reach your destination, God. Indeed, you're born here only to undertake the journey and reach the final destination. விண்ணகம் புகுவது மண்ணவர் விதியே! The life of sithars make it clear God transcends human love. Pattinathar rejected his mother (because he beleived Mathew 10:37 fully) but, on her plea, he relaxed 10:37 and came to perform her last rites.

At the same time, we shouldn't be rash to conclude that we can go straight to God giving up everything that depends on you and declare He is greater than all for you. The Bible writers are not simpletons to sneer at. They have also said you can't come to God after doing all harm to your loved ones: spurning them and hating them. Please read this: James I.4:20

"If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?"

Impossible for you to pretend in your worship.

From the self-same Mathew

""Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself."

It's a punchline - Love thy neighbour as theyself. There is a reverse way to mean this i.e. You cannot go and love your neighbour unless you have loved yourself. The Bible said somewhere - I don't recall where - Give charity till it hurts you. Your care is your first concern: the Bible points out to you. Because on an empty stomach you cannot even walk up to your bank to withdraw your money to pay for charity :-)

Religions are not laughable matters. They require us to ponder over its messages deeply.

"A little philosophy inclineth man's mind to atheism, but depth in philosophy bringeth men's minds about to religion." said Francis Bacon.

If you agree, say Amen.


Pa Vinayagam
https://throughalookingglassalaymanreflects.wordpress.com/

தருமி said...

no amen for you too.
pretty long story. i prefer short ones.
happy with 'little philosophy'. don't want to plunge into it. so i am where i am.

but you missed the crux. see the first para starting with ..அனேகமாக இஸ்லாமியர்களுக்கு..

PV said...

Oh I have missed. You're targeting only Muslims as brainwashed religious slaves. You don't want to attack Christians here - Why ? They're not religious slaves ?

//ந்ல்லவேளையாக எங்களுக்கும் சிறு வயதிலேயே இதை மனப்பாடம் செய்து, நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இதைச் சொல் என்று நிர்ப்பந்திக்கவில்லை.
//

You were lucky a Christian kid, Sam. No one has forced you. Hence you've not read your Bible completely. If they'd forced you, you'd have known the James I drew your attention to. The Bible has contradictory verses and the freedom is given to choose ones you prefer. There's no verbal inerrancy just like Hindu religion which is all things for all men. As an atheist, you're far removed from the religions; hence, ignorance of what they say - fully. You may know parts.

BTW, dear Sam! I hadn't expected my lengthy message appearing here. Hating it but allowing it? The left hand doesn't know what the right is doing. What a pleasure it is to chat up with atheists !

(More than 3 decades of teaching Eng language and literature; you must have auhored some books in English, not necessarily on the EL&L. Can I know? I would like to buy and read them. Please tell me)

P Vinayagam
https://throughalookingglassalaymanreflects.wordpress.com/

தருமி said...

// You're targeting only Muslims as brainwashed religious slaves.// quite good in putting your words into my mouth!

could it not be an attack on both? slavery is in both those abrahamic religions.

//More than 3 decades of teaching Eng language and literature// who? you or me?

hariharan said...

ஆமென்

Post a Comment